Få din daglige medicin pakket i poser

Hvad er dosisdispenseret medicin?

Dosisdispenseret medicin er medicin pakket til den enkelte bruger i nemme poser og almindeligvis pakket til 14 dage ad gangen.
Hver enkelt pose indeholder medicin til en bestemt dag og et bestemt tidspunkt.

På poserne står brugerens cpr-nummer, navn, dato og tidspunkt for indtagelsen, samt hvilken medicin, der er i posen, og hvordan den skal tages.

Således bliver det meget enklere at tage sin medicin. Man behøver ikke selv at holde styr på at få fundet alle de korrekte tabletter frem til det rigtige tidspunkt, men finder i stedet bare den færdigpakkede pose fra apoteket.

Man slipper også for, hele tiden at skulle sørge for at have alt sin medicin på lager, samt at skulle slås med den forvirring, der kan opstå, når medicinen ofte skifter navn og udseende.

Ved opstart af dosisdispensering vil brugeren få udleveret en dosismappe med følgende indhold:

 • En oversigt over den pakkede medicin
 • Indlægssedler på den pakkede medicin
 • Vejledning i åbning af doseringsposerne

 

Skal der ske ændringer i medicinen meddeles dette apoteket, som sørger for at disse indarbejdes ved en ny periodes start. Derudover vil man få opdateret dosismappen.

Apoteket pakker automatisk til en ny periode hver 14. dag med mindre der skal ske ændringer.
Poserne er sammenhængende i kronologisk rækkefølge og leveres første gang i praktisk papemballage.

Apoteket står for pakningen og der pakkes efter lægens recepter.
Medicinen kan afhentes på apoteket dagen før en ny periodes start eller efter aftale bringes ud.

dosisdispenseret-medicin

Fordele ved dosisdispensering:

 • Større sikkerhed for korrekt medicinindtagelse.
 • Samlet overblik over medicinforbrug v.h.a. doseringskortet.
 • Ingen overflødig medicin i medicinskabet.
 • Ved ferie og lign. kan doserne tages med enkeltvis.
 • Kassation af medicin formindskes.
 • Apoteket sikrer levering og receptens fornyelse.

Hvad skal jeg huske?

 • Meddele apoteket hvis der sker ændringer i min medicin.
 • Bede hospitalet (eller lægen) kontakte apoteket ved evt. hospitalsindlæggelse.
 • Medbringe medicin og doseringskort ved evt. hospitalsindlæggelse.
 • Afhente medicin hver 14. dag eller aftale udbringning.

Økonomi ved dosisdispensering:

 • Prisen beregnes ud fra medicinens stykpris gange antal tabletter og fratrukket evt. tilskud.
 • Det koster ca. 1 kr. pr. dag at få pakket uanset antal medicin (Ved 85 % tilskud).
 • Besparelse ved at prisen altid beregnes efter laveste stykpris for medicinen.
 • Besparelse ved at medicinkassation reduceres.
 • Det koster ca. 1 kr. pr. uge hvis man har helbredskort fra kommunen.
 • Betalingen for medicin fordeles over året i 14 dages perioder.

Hvordan kommer jeg i gang?

 • For at opnå tilskud til pakkegebyret skal lægen påføre recepten "Dosisdispenseres" og endvidere skal anføres længden af receptens gyldighedsperiode.
 • Aftale 1. leveringsdag med apoteket.