Få din daglige medicin pakket i poser

Hvad er dosisdispenseret medicin?

Dosisdispenseret medicin er medicin pakket til den enkelte bruger i engangsposer og almindeligvis pakket til 14 dage ad gangen.
Hver pose indeholder medicin til et bestemt tidspunkt. På hver pose står brugerens cprnummer, navn, dato og tidspunkt for indtagelsen, samt hvilke medicin der er i posen.
Ved opstart af dosisdispensering vil brugeren få udleveret en dosismappe med følgende indhold:

 • En kopi af doseringskortet
 • Vejledning i åbning af doseringsposer
 • Indlægssedler på medicinen

Skal der ske ændringer i medicinen meddeles dette apoteket som sørger for at de indarbejdes ved en ny periodes start. Derudover vil man få opdateret dosismappen.

Apoteket pakker automatisk til en ny periode hver 14. dag med mindre der skal ske ændringer.
Poserne er sammenhængende i kronologisk rækkefølge og leveres første gang i praktisk papemballage.

Apoteket står for pakningen og der pakkes efter lægens recepter.
Medicinen kan afhentes på apoteket dagen før en ny periodes start eller efter aftale bringes ud.

dosisdispenseret-medicin

Fordele ved dosisdispensering:

 • Større sikkerhed for korrekt medicinindtagelse.
 • Samlet overblik over medicinforbrug v.h.a. doseringskortet.
 • Ingen overflødig medicin i medicinskabet.
 • Ved ferie og lign. kan doserne tages med enkeltvis.
 • Kassation af medicin formindskes.
 • Apoteket sikrer levering og receptens fornyelse.

Hvad skal jeg huske?

 • Meddele apoteket hvis der sker ændringer i min medicin.
 • Bede hospitalet (eller lægen) kontakte apoteket ved evt. hospitalsindlæggelse.
 • Medbringe medicin og doseringskort ved evt. hospitalsindlæggelse.
 • Afhente medicin hver 14. dag eller aftale udbringning.

Økonomi ved dosisdispensering:

 • Prisen beregnes ud fra medicinens stykpris gange antal tabletter og fratrukket evt. tilskud.
 • Det koster ca. 1 kr. pr. dag at få pakket uanset antal medicin (Ved 85 % tilskud).
 • Besparelse ved at prisen altid beregnes efter laveste stykpris for medicinen.
 • Besparelse ved at medicinkassation reduceres.
 • Det koster ca. 1 kr. pr. uge hvis man har helbredskort fra kommunen.
 • Betalingen for medicin fordeles over året i 14 dages perioder.

Hvordan kommer jeg i gang?

 • For at opnå tilskud til pakkegebyret skal lægen påføre recepten "Dosisdispenseres" og endvidere skal anføres længden af receptens gyldighedsperiode.
 • Aftale 1. leveringsdag med apoteket.